top of page

Vilkår og betingelser

StepStudy ApS.

Grønnegade 41

1107, København K

CVR.nr.42196592

Denne hjemmeside, StepStudy.dk, tjener som lovmæssig dokumentation for virksomheden StepStudy  ApS. Hjemmesiden udtrykker gældende forhold i selskabets udbudte tjenester.

Følgende vilkår og betingelser træder i kraft fra dato 01.05.2022

Definitioner

Begreberne "vi", "os" og "vores" refererer til hjemmesidens ejer, og undervisere i forbindelse med StepStudy ApS. Begreberne "dig", "du", "I", "jeres", "din", "dit" refererer til hjemmesidens besøgende. 

Ydelser og tjenester

Selskabet udbyder et et hoved-sortiment på 5 ydelser. 

  • enkelttime, 1 time (herefter benævnt ENK) 001

  • Turbo forløb, 10 timer (herefter benævnt TUR002

  • Det korte forløb, 24 timer (herefter benævnt DKF003

  • Det mellemlange forløb, 48 timer (herefter benævnt DMF004

  • Det lange forløb, 72 timer (herefter benævnt DLF005

Alle ydelserne kan udvides til holdundervisning. Her deles 2 eller flere elever om den samme underviser. Et holdforløb får suffix: HOLD i det følgende

Undervisningen foregår pr. kontrakt på aftalt tid og sted.

Der bør i alle ydelsernes timeantal medregnes en forberedelsestid til underviseren. Omfanget af denne aftales mellem kunde og underviser.

Priser og betaling

ENK:

1 times privatundervisning på samme form som forløbet nævnt og beskrevet på siden (Turbo-Forløb). ENK har prisen 300 dkk. inkl. moms

TUR:

10 timers privatundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Turbo-Forløb). TUR har prisen 2700 dkk inkl. moms.

DKF:

24 timers privatundervisningskort på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Korte Forløb). DKF har prisen 5.976 dkk inkl. moms.

DMF:

48 timers privatundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Mellemlange Forløb). DMF har prisen 11.472 dkk inkl. moms.

DLF:

72 timers holdundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Lange Forløb). DLF har prisen 16.488 dkk inkl. moms.

ENK-HOLD:

1 times holdundervisning på samme form som forløbet nævnt og beskrevet på siden (Turbo-Forløb). ENK har prisen 300 dkk.+ 50% · 300dkk · (antal elever over 1) . priser er inkl. moms.

TUR-HOLD:

10 timers holdundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Turbo-Forløb). TUR har prisen 2700 dkk  + 50% · 2700dkk · (antal elever over 1) . priser er inkl. moms.

DKF-HOLD:

24 timers holdundervisningskort på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Korte Forløb). DKF har prisen 5.976 dkk + 50% · 5.976dkk · (antal elever over 1) . Priser er inkl. moms.

DMF-HOLD:

48 timers holdundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Mellemlange Forløb). DMF har prisen 11.472 dkk. + 50% · 11.472dkk · (antal elever over 1) . Priser er inkl. moms.

DLF-HOLD:

72 timers holdundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Lange Forløb). DLF har prisen 16.488 dkk. + 50% · 16.488dkk · (antal elever over 1) . Priser er inkl. moms.

Betaling af ovenstående ydelser skal ske i tidsrummet mellem intromødet og første undervisningstime. Kun efter betalt faktura, kan kunde og undervisninger påbegynde forløbet. Heri foreligger undtagelser af ENK-forløb. I det tilfælde hvor kunde forespørger en serie af 4+ ENK-forløb, vil kunden først faktureres ved disses færdiggørelse eller ved evt. årsskifte. Dette er for at lempe mængden af fakturer, som kunden skal betale. Ved ENK-forløbets start betales et depositum på 3000dkk (svarende til 10 ENK-forløb), som modregnes endelig fakturering. 

 

I alle forløb aftales forberedelsestimer ved forløbets start, og disse faktureres for ligesom undervisningstimer.

Holdundervisning:

Prisen for hver yderligere tilkomne elev er 50% af oprindelig forløbspris. Fakturering kan efter ønske deles op.

Kampagnetilbud:

Ovenstående priser tager ikke forbehold for kampagnetilbud. gældende priser vil i denne sammenhæng være oplyst i annoncen og i grafikker på hjemmesiden.

Rettigheder

Underskrifter indsamlet ved intromødet er bindende for intromødeformularens bekendtgørelser, og tjener dermed som købsaftale mellem kunde og StepStudy ApS. Er der indgået en købsaftale, og bliver denne misligholdt, er selskabet nødsaget til at pålægge kunde rykkergebyrer, og i sidste ende indberette kunde til gældsinddrivelse. 

Fortrydelsesret og tilfredshedsgaranti:

StepStudy ApS. tilbyder, at kunden undtagelsesvis kan afslutte påbegyndt forløb inden udløb af forløbets første 14 dage, hvis kunden af saglig årsag ikke stilles tilfreds med den udbudte undervisning. Ved denne lejlighed tilbagebetaler vi det fulde beløb indbetalt af kunden i forbindelse med køb af undervisningsydelse, med fratrækkelse af et administrationsgebyr på 130kr. plus 100kr. pr times undervisning modtaget af kunden.

Aflysning:

Undervisningen bliver afholdt til aftalt tid, medmindre en aflysning formidles. Hvis aflysningen finder sted efter kl 9:30 på undervisningsdagen, betragtes det som en uvarslet aflysning. Aflysningens formidler står til ansvar for omkostningerne forbundet med aflysningen. I det tilfælde hvor underviseren formidler en uvarslet aflysning, eller ikke dukker op, vil underviseren betale for kundens tid med et beløb svarende til underviserens honorar for den aftalte undervisnings. Beløbet trækkes fra underviserens honorar i den pågældende måned. I det tilfælde hvor kunden formidler en uvarslet aflysning, vil kunden på sin forløbskonto blive fratrukket det antal timer, den pågældende undervisningsaftale var på.

ved henvendelser med spørgsmål til betingelserne, henvises til hjemmesideejerens kontaktoplysninger på siden (Kontakt).

Prismatch

For at kunne prismatche en konkurrerende virksomhed skal denne være CVR-registreret, og have et .dk domæne. Kunden skal kunne henvise til et tilsvarende forløb, der ikke er til tilbudspris. 

Opfyldes disse krav, Tilbyder StepStudy at prismatche konkurrenten. 

Privatlivspolitik

Oplysninger, kunder og websitebesøgende skænker os, vil blive behandlet i overensstemmelse med GDPR forordningen.

 

1. Indledning

Vi hos Stepstudy ApS. respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og beskytter dine personlige oplysninger.

 

2. Indsamling af oplysninger

Vi indsamler oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig vores tutoring-tjenester, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer og eventuelle andre relevante oplysninger.

 

3. Brug af oplysninger

Vi bruger dine oplysninger til at:

  • Levere de tjenester, du har anmodet om.

  • Kommunikere med dig om vores tjenester.

  • Forbedre vores tjenester og kundeservice.

 

4. Deling af oplysninger

Vi deler ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at levere vores tjenester eller overholde loven.

 

5. Beskyttelse af oplysninger

Vi træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse.

 

6. Cookies

Vores website kan bruge cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Du kan vælge at deaktivere cookies i din browser, men dette kan påvirke funktionaliteten af vores website.

 

7. Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores website.

 

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne privatlivspolitik, kan du kontakte os på info@stepstudy eller tlf. 42 50 61 01.

Tlf

42 506 101

Email 

bottom of page