top of page

Vilkår og betingelser

StepStudy ApS.

Grønnegade 41

1107, København K

CVR.nr.42196592

Denne hjemmeside, StepStudy.dk, tjener som lovmæssig dokumentation for virksomheden StepStudy ApS. Hjemmesiden udtrykker gældende forhold i selskabets udbudte tjenester.

Følgende vilkår og betingelser er senest opdateret 12.01.2024

Definitioner

Begreberne "vi", "os" og "vores" refererer til hjemmesidens ejer, og undervisere i forbindelse med StepStudy ApS. Begreberne "dig", "du", "I", "jeres", "din", "dit" refererer til hjemmesidens besøgende. 

Ydelser og tjenester

Selskabet udbyder et et hoved-sortiment på 5 ydelser. 

  • enkelttime, 1 time (herefter benævnt ENK) 001

  • Turbo forløb, 10 timer (herefter benævnt TUR002

  • Det korte forløb, 24 timer (herefter benævnt DKF003

  • Det mellemlange forløb, 48 timer (herefter benævnt DMF004

  • Det lange forløb, 72 timer (herefter benævnt DLF005

  • Foredrag Modellering & Differentialregning ( herefter benævnt FMDkl )006 

Alle ydelserne kan udvides til holdundervisning. Her deles 2 eller flere elever om den samme underviser. Et holdforløb får suffix: HOLD i det følgende

Undervisningen foregår pr. kontrakt på aftalt tid og sted.

Der bør i alle ydelsernes timeantal medregnes en forberedelsestid til underviseren. Omfanget af denne aftales mellem kunde og underviser.

Priser og betaling

ENK:

1 times privatundervisning på samme form som forløbet nævnt og beskrevet på siden (Turbo-Forløb). ENK har prisen 300kr.

TUR:

10 timers privatundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Turbo-Forløb). TUR har prisen 2.900kr.

DKF:

24 timers privatundervisningskort på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Korte Forløb). DKF har prisen 6.696kr.

DMF:

48 timers privatundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Mellemlange Forløb). DMF har prisen 12.912kr.

DLF:

72 timers holdundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Lange Forløb). DLF har prisen 18.648kr.

FMD:

45 minutters foredrag om modellering og differentialregning. FMD har prisen 700kr. med fremmødegebyr på 500kr.

OBS: Holdundervisning er pr. lovændring i 2023 omfattet af momsloven som en momspligtig ydelse. De følgende priser er således inkl. moms

ENK-HOLD:

1 times holdundervisning på samme form som forløbet nævnt og beskrevet på siden (Turbo-Forløb). ENK har prisen (300kr · 1/1 + 300kr · 1/2 + ... +300kr · 1/n) inkl. moms. for n elever. 

TUR-HOLD:

10 timers holdundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Turbo-Forløb). TUR har prisen (2.900kr · 1/1 + 2.900kr · 1/2 + ... + 2.900kr · 1/n) inkl. moms. for n elever.

DKF-HOLD:

24 timers holdundervisningskort på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Korte Forløb). DKF har prisen (6.696kr · 1/1 + 6.696kr · 1/2 + ... + 6.696kr · 1/n) inkl. moms. for n elever.

DMF-HOLD:

48 timers holdundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Mellemlange Forløb). DMF har prisen (12.912kr · 1/1 + 12.912kr · 1/2 + ... + 12.912kr · 1/n) inkl. moms. for n elever.

DLF-HOLD:

72 timers holdundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Lange Forløb). DLF har prisen (18.648kr · 1/1 + 18.648kr · 1/2 + ... + 18.648kr · 1/n) inkl. moms. for n elever.

 

1. Betalingsfrist

Betaling af ovenstående ydelser skal ske i tidsrummet mellem intromødet og første undervisningstime. Kun efter betalt faktura, kan kunde og undervisninger påbegynde forløbet. 

2. Finansiering

Stepstudy tilbyder en betalingsløsning til vores forløb med en startydelse på 20% af forløbets samlede pris, samt en månedlig rentefri afbetaling. Læs mere om denne ordning i afsnittet "Afdragsordning"

3. Forberedelse

I alle forløb aftales forberedelsestimer ved forløbets start, og disse faktureres for ligesom undervisningstimer.

4. Holdundervisning

Prisen for hver yderligere tilkomne elev er 50% af oprindelig forløbspris. Fakturering kan efter ønske deles op.

5. Kampagnetilbud

Ovenstående priser tager ikke forbehold for kampagnetilbud. gældende priser vil i denne sammenhæng være oplyst i annoncen og i grafikker på hjemmesiden.

Rettigheder

1. Aftaler

Underskrifter indsamlet ved intromødet er bindende for intromødeformularens bekendtgørelser, og tjener dermed som købsaftale mellem kunde og StepStudy ApS. Er der indgået en købsaftale, og bliver denne misligholdt, er selskabet nødsaget til at pålægge kunde rykkergebyrer, og i sidste ende indberette kunde til gældsinddrivelse. 

1. Fortrydelsesret og tilfredshedsgaranti

StepStudy ApS. tilbyder, at kunden undtagelsesvis kan afslutte påbegyndt forløb inden udløb af forløbets første 14 dage, hvis kunden af saglig årsag ikke stilles tilfreds med den udbudte undervisning. Ved denne lejlighed tilbagebetaler vi det fulde beløb indbetalt af kunden i forbindelse med køb af undervisningsydelse, med fratrækkelse af et administrationsgebyr på 130kr. plus 100kr. pr times undervisning modtaget af kunden.

3. Aflysning

Undervisningen bliver afholdt til aftalt tid, medmindre en aflysning formidles. Hvis aflysningen finder sted efter kl 09:30 på undervisningsdagen, betragtes det som en uvarslet aflysning. Aflysningens formidler står til ansvar for omkostningerne forbundet med aflysningen. I det tilfælde hvor underviseren formidler en uvarslet aflysning, eller ikke dukker op, vil underviseren betale for kundens tid med et beløb svarende til underviserens honorar for den aftalte undervisnings. Beløbet trækkes fra underviserens honorar i den pågældende måned. I det tilfælde hvor kunden formidler en uvarslet aflysning, vil kunden på sin forløbskonto blive fratrukket det antal timer, den pågældende undervisningsaftale var på.

Ved henvendelser med spørgsmål til betingelserne, henvises til vores support. læs mere på siden (Kontakt).

Prismatch

For at kunne prismatche en konkurrerende virksomhed skal denne være CVR-registreret, have et .dk domæne og mindst 1 års erhvervsdrift. Kunden skal kunne henvise til et tilsvarende forløb eller ydelse. Opfyldes disse krav, tilbyder StepStudy at prismatche konkurrenten.

Afdragsordning

StepStudy tilbyder rentefri månedlig afdragsordning på vores undervisningsforløb. Vi har vilkår og betingelser for låneren, som skal overholdes under hele lånets periode.

1. Udbetaling

Når man finansierer et hus, en bil eller andet igennem et pengeinstitut, forventes det altid at man betaler en minimumsprocentdel af lånets størrelse som udbetaling. Med en rentefri finansieringsløsning fra StepStudy skal man betale 20% af lånets samlede størrelse som førstegangsydelse sammen med første afdrag.

Dvs. har man en afdragsordning på TUR (10t a. 290kr.) som samlet koster 2900kr, så skal man udbetale 20% af 2900 i første måned sammen med første afdrag.

2. Finansieringsperiode

Når man finansierer sit forløb igennem vores rentefri afdragsordning, vil man månedligt afdrage på forløbets fulde pris. Finansieringsperioden må maksimum vare en måned mere end den aktive undervisningsperiode.

Dvs. at hvis man planlægger med underviseren at modtage undervisning i 1 år, må afdragsordningen maximalt deles op i 13 måneder.

 

 

3. Fordeling af undervisning

For at sikre vores underviseres honorar kræver vi, at undervisningen ikke koncentreres ujævnt i løbet af låneperioden. Reglen er, at man skal aftale undervisningen sådan, at man hver måned tager lige så mange procent fra sin forløbssaldo, som man afdrager af forløbsprisen. Dette er med et frirum på 10%.

Det vil altså sige, at hvis man afdrager et 72 timers forløb over 10 måneder, skal der være omkring 7,2 timers undervisning hver måned (+-10%). Hvis denne fordeling ikke kan overholdes (grundet ferie eller andet) bedes kunden kontakte os på forhånd.

Privatlivspolitik

Oplysninger, kunder og websitebesøgende skænker os, vil blive behandlet i overensstemmelse med GDPR forordningen.

 

1. Indledning

Vi hos Stepstudy ApS. respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og beskytter dine personlige oplysninger.

 

2. Indsamling af oplysninger

Vi indsamler oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig vores tutoring-tjenester, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer og eventuelle andre relevante oplysninger.

 

3. Brug af oplysninger

Vi bruger dine oplysninger til at:

  • Levere de tjenester, du har anmodet om.

  • Kommunikere med dig om vores tjenester.

  • Forbedre vores tjenester og kundeservice.

 

4. Deling af oplysninger

Vi deler ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at levere vores tjenester eller overholde loven.

 

5. Beskyttelse af oplysninger

Vi træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse.

 

6. Cookies

Vores website kan bruge cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Du kan vælge at deaktivere cookies i din browser, men dette kan påvirke funktionaliteten af vores website.

 

7. Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores website.

 

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne privatlivspolitik, kan du kontakte os på info@stepstudy eller tlf. 42 50 61 01.

Tlf

42 506 101

Email 

bottom of page